สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
 
สพป.สร.2 แจ้งขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ๋อมแซมบ้านพักครู ในสังกัด ขอให้ส่งคำของบประมาณ แบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 เพื่อเสนอของบประมาณ จาก สพฐ.ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6
 
เมื่อ : 2015-12-30 17:02:18