สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบ EMIS (สำหรับโรงเรียนที่ต้องการแบบเตรียมข้อมูล)
 
ด้วย สพป.สร.2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบเตรียมข้อมูลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ จนท.งานข้อมูลระดับโรงเรียน ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ EMIS โดยสามารถนำแบบเตรียมข้อมูลดังกล่าว แจ้งแก่ จนท.ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้กรอกข้อมูลแล้วนำส่งให้ จนท.งานข้อมูลโรงเรียนกรอกเข้าสู่ระบบ EMIS ต่อไป โดยหัวข้อของแบบเตรียมข้อมูลที่ สพป.สร.2 ได้จัดทำไว้ให้มีดังนี้ 1.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2.ข้อมูลครู/บุคลากร 3.ข้อมูลด้านเทคโนโลยี 4.ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA 5.ข้อมูลครุภัณฑ์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบเตรียมข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2013-07-26 16:26:50