สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดกิจการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.สร .2 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาศในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดกิจการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.สร .2 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2558
 
เมื่อ : 2015-12-24 14:12:59