สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2559
 
ขอให้ทั้ง 15 เครือข่าย ใช้แบบฟอร์มตามนี้ พร้อมแนวทางประกอบการเขียน แล้วส่งฉบับจริง 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลที่ e-mail:yayamalee@hotmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้จงได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบการเขียนโครงการปี 2559
- คำชี้แจง
 
เมื่อ : 2015-12-23 11:21:05