สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70 %)
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี เทอม 1 ปีการศึกษา 2559 (70 %)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-12-21 13:19:33