สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 30 %
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 30%
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง และบัํ๊ญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-12-14 09:30:44