สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 
ผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาสตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 
เมื่อ : 2013-07-24 18:37:15