สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 13 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- รายละเอียดย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
เมื่อ : 2015-12-01 11:27:14