สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ส่งให้กลุ่มงานบำเหน็จฯ สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 6 ชุด
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งและรายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-11-30 16:05:24