สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสำนักานเขตพื้นที่การศึกษา
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนทุกตำแหน่ง ตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2015-11-26 09:38:33