สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด) คณะกรรมการตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ ประชุมในวันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. ณ สพป.สร. 2
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ๕๐๐ คันปันไปโรงเรียน” โดยการจัดหาจักรยานสองล้อเพื่อมอบให้นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน และมีบ้านพักอาศัยห่างไกลจากโรงเรียน เพื่อใช้ปั่นไปโรงเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรับบริจาค จากข้าราชการ ห้างร้าน ประชาชน ผู้มีจิตรศรัทธา โดยจะมีพิธีรับมอบในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ จึงขอเชิญคณะกรรมการตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ๕๐๐ คัน ปั่นไปโรงเรียน” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2015-11-24 14:45:10