สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือแบบย่อการรายงานอ่านออกเขียนได้จำแนกสาเหตุ ผ่านระบบ e-MES
 
แจ้งขั้นตอนการรายงานอ่านออกเขียนได้จำแนกสาเหตุ ผ่านระบบ e-MES โดยสรุปเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คู่มือแบบย่อ
 
เมื่อ : 2015-11-24 13:57:46