สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงวันเวลาอบรม เป็นวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2015-11-18 14:40:12