สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยขอความร่วมมือโรงเรียน สำรวจข้อมูลการจ้างครูเกษียณอายุราชการเข้าเป็นอัตราจ้าง ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดฯ ส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2015-11-17 14:07:32