สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภอท่าตูม
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลฯ ส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูล
- แบบรายงานข้อมูล อำเภอท่าตูม
- หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีรายชื่อครูเกษียณ
 
เมื่อ : 2015-11-13 22:12:37