สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภอชุมพลบุรี
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูล
- แบบรายงานข้อมูลอำเภอชุมพลบุรี
- หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีรายชื่อครูเกษียณ
 
เมื่อ : 2015-11-13 22:08:33