สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนยังไม่รายงานการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 (อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์)
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลฯ ส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูล
- แบบรายงานอำเภอสนม
- แบบรายงานอำเภอโนนนารายณ์
- หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-11-13 22:03:23