สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลสภาพอัตรากำลังตามแบบรายงานฯ ส่งภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลและแบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2015-11-13 21:55:17