สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558 )
 
สพป.สร.2 แจ้งบัญชีจัดสรรจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 20 อัตรา ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือจัดสรรพร้อมรายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-11-11 12:35:39