สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารเพิ่มเติม ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต/ นักการภารโรง (SP2) / นักการภารโรง งบดำเนินงาน
 
ให้ส่งบันทึกข้อความ รายงานขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งด่วนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
เมื่อ : 2015-11-05 16:58:20