สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานข้อมูลสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทุกโรง รายงานค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึงเดือน ก.ย. 2558 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายหัวของ รร.ต่อไป รายงานทางเมล์ sskruaman@gmail.com ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 และส่งหนังสือให้ เขต ในภายหลัง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบสำรวจ ค่าไฟฟ้า
 
เมื่อ : 2015-11-04 14:48:29