สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 เตรียมตั้งงบปีงบ 2560 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่แนบ ให้ โรงเรียนจัดส่งคำขอและส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 13 พ.ย. 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
- อื่นๆ
 
เมื่อ : 2015-11-04 11:43:00