สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
 
สพฐ.โดยคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกรางวัลเพื่อรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ได้เสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 330 รางวัล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจาณาดำเนินการ โดย ก.ค.ศ. ยังมิได้มีมติรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อรางวัลที่เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาฯ
 
เมื่อ : 2015-10-29 16:55:43