สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
 
กระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยจ้างข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาทำการสอน โดยให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2015-10-29 15:50:42