สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559 (ทำสัญญาจ้าง)
 
1. ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง ครูจ้างรายเดือน และจัดทำสัญญาจ้าง ส่ง 2 พฤศจิกายน 2558 2. ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน และให้ไปจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการแจ้งทำสัญญา
 
เมื่อ : 2015-10-29 15:05:41