สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ ร.ร. ไม่ต้องส่ง สพป.)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-10-29 14:12:47