สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด แจ้งตารางการอบเพิ่มเติมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
แจ้งตารางการอบเพิ่มเติมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 ณ ห้องปีระชุมดรงเรียนรัตนวิทยาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตารางอบรม
 
เมื่อ : 2015-10-28 14:29:31