สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุรินทร์ขอเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมฯของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยไม่มีกำหนด แต่ยังคงมีการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา เหมือนเดิม ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมด้วยตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (ขอเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมฯของท่านผวจ.สุรินทร์
- หนังสือราชการ (ขอเชิญประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา)
 
เมื่อ : 2015-10-28 13:39:35