สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตราต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ( ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ) รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบ จำนวน 35 อัตรา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-10-26 11:05:06