สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การอบรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
แจ้งยกเลิกหนังสือฉบับเก่า ที่ สธ ว3167 ลงวันที่ 14 ตุลาคม2558เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการอบรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ด่วนที่สุด การอบรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
เมื่อ : 2015-10-20 09:38:23