สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สพฐ.แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นทุกวิทยฐานะ โดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน และบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายฯ
 
เมื่อ : 2015-10-19 16:44:31