สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
 
แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ โดยชำระค่าลงทะเบียน ณ จุดพัฒนา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-10-19 14:47:47