สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ และคำสั่งลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 1 ต.ค.58 ในวันที่ 19 ต.ค.58 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกเงินเดือนต่อไป
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างเลื่อนขั้นครูไม่มีวิทยฐาน
- ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำและลููกจ้างประจำเกษียณอายุ
 
เมื่อ : 2015-10-16 17:50:30