สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบ 2559 เพื่อเป้นค่าตอบแทนจ้างครูธุรการโรงเรียน 104 อัตรา และนักการภารโรง 77 อัตรา เป็นค่าจ้างระยะเวลา 3 เดือน ( ตุลาคม 58- ธันวาคม 58) ดังบัญชีจัดสรรที่นแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร ธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง ปี งบ 59 ( 3 เดือน)
 
เมื่อ : 2015-10-16 10:52:33