สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชฃการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครูที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- แบบยื่นความประสงค์
 
เมื่อ : 2015-10-14 09:48:02