สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ระดับกลุ่มเครือข่าย ร.ร. และเชิญประชุมเฉพาะประธานเครือข่าย และรอง ผอ.สพป. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและคำสั่ง
 
เมื่อ : 2015-10-10 15:11:44