สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง/ และรายการค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-10-08 09:51:17