สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล้กของรัฐบาล
 
สพป.สร.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-10-08 09:32:33