สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ เพื่อถือปฏิบัติ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (ส่วนที่ 1)
 
เมื่อ : 2015-10-01 16:43:04