สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน จากงบประมาณที่เหลือจ่ายของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
สพป.สร.2 จัดสรรงบประมาณที่เหลือจ่าย ของ สพป.สร.2 ให้โรงเรียนในสังกัด 5 โรง ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือจัดสรรงบประมาณ 5 รร.
 
เมื่อ : 2015-09-30 14:52:37