สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุม งานก่อสร้าง
 
สพป.สร. 2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุม งานก่อสร้าง 9 โรง ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อ รร. 9 โรง
 
เมื่อ : 2015-09-30 14:41:29