สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอท่าตูม)
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 ตามแบบรายงานที่กำหนดส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- อำเภอท่าตูม
- ข้อมูลครูเกษียณ ปี 2559-2572
 
เมื่อ : 2015-09-30 11:27:53