สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ธนาคารออมสิน ได้แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปอีก 3 เดือน โดยสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/3517 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
 
เมื่อ : 2015-09-29 11:52:24