สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 กับสนง.สกสค.จ.สุรินทร์
 
ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยตรวจสุขภาพกับสนง.สกสค.จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 รายละเอียดแนบท้าย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - กำหนดการระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.58
- เสนอสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว(เบิกไม่ได้)
- รายการตรวจเลือด(เบิกได้)และรายการตรวจเพิ่มเติม(เบิกไม่ได้)
- คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี
- แผนผังการตรวจสุขภาพ
 
เมื่อ : 2015-09-23 12:23:38