สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2562 (ให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2558)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์มสำรวจปี 2559
- แบบฟอร์มสำรวจปี 2562
 
เมื่อ : 2015-09-17 11:51:08