สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปจัดซื้อสื่อหรืออุปกรณ์หนังสืออ่านเสริม สำหรับแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งและ บัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-09-16 12:52:55