สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แผนผังโต๊ะอาหาร โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
 
การชำระเงิน สามารถชำระเงินค่าโต๊ะอาหารได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้ารงาน และขอความกรุณาทุกท่านได้ นั่งตามหมายเลขที่ทางเจ้าหน้าที่จัด เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ขอบคุณคะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แผนผังห้อง รัตนสยามมงคล(ห้องใหญ่) รร.ทองธารินทร์
- หมายเลขโต๊ะอาหาร สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 90 ท่าน
- สำหรับผู้ร่วมงาน แยกเป็นอำเภอ
 
เมื่อ : 2015-09-14 13:22:04