สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.สร.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาไปพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 1 ฉบับ 2.กำหนดการศึกษาดูงาน จำนวน 1 ฉบับ 3.คำสั่ง สพป.สร.2 จำนวน 2 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไฟล์ 2
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไฟล์ 3
 
เมื่อ : 2015-09-10 12:38:13