สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2558) ให้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-09-10 11:23:07