สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอขยายเวลากิจกรรม “รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘”
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสภาพัฒนาการเมือง จำนวน ๑ ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอขยายเวลากิจกรรม “รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘”
 
เมื่อ : 2015-09-09 09:23:36